Jak se přihlásit


CENÍK
Cyklus 5 workshopů
3000 Kč / Cyklus 5 odpoledních workshopů (4 hod.)
Při platbě jednotlivě 800 Kč / 4 hod. workshop

= Forma úhrady:
Vždy předem na účet č. 670100-2209436031/6210 (mBank) - platba rezervuje Vaše místo.
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše celé jméno a datum konání předplácených workshopů. Variabilní symbol: Vaše datum narození (formát DDMMRRRR).

= Storno:
Při omluvě do 7 a více dní před konáním workshopu vám bude vráceno kurzovné v plné výši. Při pozdějším stornu je kurzovné použito jako storno poplatek. 


Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj výslovný souhlas s Podmínkami použití stránek zenalecitelka.blogspot.cz a využívání služeb. (níže)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODMÍNKY POUŽITÍ STRÁNEK ZENALECITELKA.BLOGSPOT.CZ A VYUŽÍVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 
 
Webové stránky Zenalecitelka.blogspot.cz („stránky“) představují online informační službu poskytovanou Adeli (Mgr. Adéla Obermajerová, IČ: 88866017, zapsána z živnostenském rejstříku, dále jen „Lektorka“), která tímto určuje pro uživatele následující Podmínky použití stránek a využívání souvisejících služeb (dále jen „podmínky“). Návštěvou nebo použitím těchto stránek nebo přihlášením na kurz vyjadřujete svůj výslovný souhlas s dodržováním následujících podmínek. Zenalecitelka.blogspot.cz může kdykoli změnit tyto podmínky a takováto změna bude účinná okamžitě po zveřejnění pozměněné verze podmínek.

1. Služby poskytované Zenalecitelka.blogspot.cz
a) DEFINICE
Službami poskytovanými Lektorkou (dále jen „služby“) se rozumí jí pořádané nebo poskytované skupinové či individuální kurzy nebo konzultace všeobecně označované jako „večery“, „kurzy“, „lekce“ nebo „sezení“, při čemž tyto názvy slouží jen pro orientaci a nemají žádný právní ani smluvní účinek.

b) FORMA ÚHRADY SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Úhrada služeb a platební podmínky se řídí informacemi uvedenými v příslušné části na stránkách.
c) STORNO PODMÍNKY PRO ÚHRADU SLUŽEB
Storno podmínky se řídí informacemi uvedenými v příslušné části na stránkách.
d) PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZU
Všechno cvičení a techniky používané na kurzech jsou zdravotně preventivní, nejedná se o zdravotní služby ani diagnostiku ve smyslu zákona. Jako účastnice jste plně odpovědná za své zdraví a před zahájením kurzu jste povinna podat Lektorce všechny informace o případných omezeních. Lektorka může poradit, jak lépe cvičení praktikovat s ohledem na zdravotní stav. Nesete plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, za své zdraví i majetek během využívání služeb. Lektorka nabízí tyto služby a stránky "tak, jak jsou", "se všemi chybami" a neposkytuje žádné záruky, zejm. ne záruky vhodnosti pro konkrétní účel.
Lektorka si vyhrazuje právo nepřijmout vás do kurzu z jakéhokoli důvodu. Lektorka neručí za ztrátu či poškození vašeho majetku během kurzu.

e) OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje poskytnuté za účelem využívání služeb, zejména pak jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, jsou chráněny podle zákona o ochraně osobních údajů a nebudou poskytovány třetím stranám. Vyjádřením zájmu o služby poskytované Lektorkou udělujete souhlas se zařazením vašich údajů do databáze uživatelů stránek za účelem zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas je možný kdykoli odvolat zasláním e-mailu.

2. Autorské právo
Celý obsah stránek je chráněn mezinárodními zákony o autorském právu a právu duševního vlastnictví. Vlastníkem autorských práv je Zenalecitelka.blogspot.cz. Obrázky, u nichž je v popisu „Rassouli Art“, jsou použity se svolením Rassouli Art – použití pro šíření konceptu Mohendžodáro. Vlastníkem autorského práva k těmto obrázkům je Rassouli Art (www.rassouli.com/‎).
Smíte tisknout, elektronicky šířit, přebírat nebo stahovat jednotlivé texty nebo obrazový materiál pouze pro vlastní nekomerční účely pod podmínkou, že souhlasíte s tím, že jej nebudete pozměňovat a že nebudete pozměňovat nebo odstraňovat informace o zdroji tohoto materiálu a autorském právu a že jako zdroj vždy uvedete „©Adeli“, příslušný rok a odkaz s aktivním proklikem na tyto stránky. Jiným než výše uvedeným způsobem není možné obsah těchto stránek šířit. Textový obsah těchto stránek je výhradním duševním vlastnictvím Lektorky. Odborné poznatky o cvičení Mohendžodáro, uvedené v příslušné záložce, mohly být převzaty z webu mohendzodaro.cz - takto se však stalo se souhlasem majitelů těchto stránek. Program lekcí poskytovaný Lektorkou ve své skladbě a podobě, s výjimkou cvičení Mohendžodáro a Oshových meditací, je výhradním duševním vlastnictvím Lektorky. Jiné produkty nebo obchodní názvy uvedené na stránkách mohou spadat pod duševní vlastnictví příslušných majitelů.

3. Doba trvání podmínek a ukončení stránek nebo služeb
Provozování stránek Zenalecitelka.blogspot.cz nebo poskytování služeb s nimi spojených může být ukončeno bez předchozího upozornění kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Všechna ustanovení těchto podmínek zůstávají v platnosti i po ukončení provozu stránek nebo služeb.

4. Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky a jejich výklad se řídí právními předpisy České republiky týkajícími se dohod uzavřených a vykonávaných v České republice. Názvy jednotlivých sekcí v těchto podmínkách slouží jen pro orientaci a nemají žádný právní ani smluvní účinek.
Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.
Tyto podmínky jsou účinné od 3.11.2014.